Savo veikloje IC BALTIC komanda vadovaujasi strateginio planavimo proceso metodu. Jis apima analizę, žinias, tikslų ir auditorijų nustatymą, pagrindinių žinių formulavimą, idėjų generavimą, skirtingų komunikacijos priemonių integravimą ir rezultatų įvertinimą.

Metodai